De taken van een bewindvoerder

 • Opstellen verzoekschrift, plan van aanpak en aanvullend plan van aanpak
 • Openen beheer- en leefgeldrekening
 • Stabiliseren inkomsten/uitgaven
 • Inventariseren schulden
 • Opstellen boedelbeschrijving en rekening en verantwoording
 • Aanvragen bijzondere bijstand, kwijtscheldingen, toeslagen en inkomensaanvullende regelingen
 • Cliënt informeren (inlog op systeem, bankafschriften en budgetplan verstrekken)
 • Monitoren en bewaken inkomsten
 • Betalingsregelingen treffen met schuldeisers
 • Belastingaangifte (box 1)
 • Bevorderen zelfredzaamheid 
 • Bij problematische schulden begeleiding naar- en bij schuldhulpverlening